X Wachtwoord vergeten
Theorie Centrum
Aanmelden

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Veilig verkeer in 2020

 

De ANWB spant zich in om het aantal verkeersslachtoffers te helpen verminderen. Dit staat geformuleerd in de ANWB visie ‘Veiliger verkeer in 2020’. Daarom hebben wij de volgende speerpunten vastgesteld waar we de komende jaren aan gaan werken.

 

De onveilige 80 km wegen aanpakken met een Europese programma dat de veiligheid van proviciale wegen in beeld brengt. Met de resultaten kunnen we de overheden aansporen tot actie.Ook doen we met onze leden onderzoeken naar de beleving van wegen (zie: wegbelevingsonderzoeken).

 

Beginnende verkeersdeelnemers op weg helpen: jonge autobestuurders, kinderen op de fiets naar school en ouderen die voor het eerst gebruik maken van een elektrische fiets of scootmobiel. De ANWB helpt met cursussen, informatie en educatie. Zoals ANWB Streetwise voor kinderen en de vrijwillige cursus voor oudere automobilisten, BROEM.

 

Onder de ernstig gewonden in het verkeer komen vaak oudere fietsers voor. De ANWB wil ouderen zo lang mogelijk veilig mobiel houden. Daaraan kan een goede inrichting van wegen bijdragen, maar ook bijvoorbeeld een stabielere fiets.

 

Kinderen zetten in hun woonwijk de eerste stappen in het verkeer; ze gaan naar school en leren fietsen. De ANWB wil helpen de buurt veiliger in te richten. Dit doen we o.a. met de interactieve website ‘Een veilige buurt‘ om samen problemen op te lossen.

Ook technologie kan helpen het verkeer veiliger te maken, met veiligere voertuigen. Technologie biedt kansen, maar innovaties zijn duur. De ANWB streeft naar lagere prijzen om effectieve technologie voor meer mensen aantrekkelijk te maken. Dat gaat de vereniging doen door met zusterorganisaties sterker te lobbyen bij de Europese Unie. ANWB visie ‘Veilig verkeer in 2020’

 

Voor meer informatie, kijk wat de ANWB nog meer doet op het gebied van verkeersveiligheid.

Aanmelden

Gratis proef

* * * *